Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z naszych usług.

 

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

 

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem  danych osobowych jest Crystal Alicja Sucharska, Elbląska 61/1, 01-737, Warszawa.

zwana dalej “Spółką”.

 

 1. Jak można się z nami skontaktować.

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Crystal Alicja Sucharska, Elbląska 61/1, 01-737, Warszawa, z dopiskiem IODO lub mailem: sklep@maclaren.pl

 

 1. Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w portalu internetowym www.maclaren.pl z uwzględnieniem dostępnego tam systemu obsługi zgłoszeń reklamacyjnych lub w sklepie internetowym pod adresem www.maclaren.pl, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego. Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary bezpośrednio oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności.

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania ze sklepu manta.com.pl i aktywacji konta;
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii,
 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach komplanet.pl;
 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
 • umożliwienia uczestnictwa w programach bonusowych;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach komplanet.pl;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych produktów.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych maclaren.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • organizacji programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami komplanet.pl;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników komplanet.pl;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Spółka jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • organizacji konkursów, w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu);
 • otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów;
 • zapisywania danych w plikach cookie;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego.

 

 1. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi Spółka zawarła umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują ze Spółką, autoryzowanym serwisom, firmom transportowym), oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną i podmiotom współpracujących z nami w kampaniach marketingowych.

W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki oraz przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do  Spółki powołując się na stosowną podstawę prawną.

 

 1. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów, zapytań i zamówienia lub do czasu zakończenia współpracy, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

 1. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ma prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych przetwarzanych przez Crystal Alicja Sucharska Wyjątkiem są sytuacje w której dane osobowy są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 1. W jaki sposób chronimy Państwa dane

            Spółka zobowiązuje się stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane.

 

 1. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych warunkiem nawiązania współpracy ze Spółką, złożenia zamówienia, dokonania zakupu w sklepie internetowyma także rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości współpracy ze Spółką oraz wysyłania zapytań czy zamawiania produktów w sklepie internetowym, a także rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego.